Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
TRƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU

Kiến nghị về việc: Tiền lương chỉnh lý của nhân viên hợp đồng bên Trung tâm lưu chữ tỉnh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là nhân viên hợp đồng chỉnh lý tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ Tôi xin hỏi khi nào bên trung tâm giải quyết lương cho tôi Tôi bắt đầu làm từ giữa tháng 3/2019 đến cuối tháng 5/2019, trung tâm thông báo cho tôi nghỉ vì lý do không có đủ tiền để trả lương cho tôi. Hiện nay tôi chỉ nhận được lương của tháng 3, còn tháng 4 và tháng 5 tôi chưa được nhận lương.Sao nhiều lần hứa hẹn ,rồi cũng kiểm tra,cuộc sống tui khó khăn.Tôi xin cơ quan giải quyết ngây lập tức,tôi và gia đình khó khăn đi làm công ăn lương,không thể không trả,mà cứ hẹn ngày này tháng nọ được.Tôi kính mong quý cơ quan giải quyết giúp tôi khi nào nhận được lương Tôi trân trọng cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 13/02/2020

Trả lời kiến nghị:

Trên cơ sở nội dung hỏi của bà (Trương Thị Ngọc Châu), ngày 12/02/2020, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với bà về tình hình hiện nay của Trung tâm Lưu trữ để thông cảm. Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn, do đó nguồn thu không ổn định và đang thực hiện các thủ tục liên quan về nghiệm thu, do đó sẽ cố gắng thanh toán tiền lương cho bà trong thời gian sớm nhất (dự kiến khoảng tháng 4/2020).Trung tâm Lưu trữ lịch sử rất mong bà thông cảm và hết sức chia sẻ (Đính kèm văn bản trả lời)./.

 


File đính kèm: Tải xuống