Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Tiến Dũng

Kiến nghị về việc: Hiệu trưởng tinh giản biên chế không đúng quy trình, thực hiện chính sách tinh giản biên chế không đúng và trái với quy định nghị định chính phủ 108_2014_ND-CP

50x50
Nội dung kiến nghị:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì: các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì chưa bị xem xét tinh giản biên chế. Quy định này không phân biệt là lao động nam hay nữ. Tôi thuộc trường hợp đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi chưa bị xem xét tinh giản biên chế. Vậy việc làm này đúng hay sai và tôi phải làm gì ạ!? Trân trọng kính cám ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 19/09/2019

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 3176/SNV-TCBM về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 3648/VPUB-KTTH ngày 16/9/2019 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống