Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Văn Vinh

Kiến nghị về việc: Thời gian báo trước khi xin thôi việc đối với Viên chức theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

50x50
Nội dung kiến nghị:

xin chào Quý cơ quan. tôi là viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên. Hiện nay, cơ quan không có kinh phí để trả lương cho viên chức (đã 3 tháng không có lương đến thời điểm hiện tại). Việc chậm trể lương này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình tôi. Nên tôi quá khó khăn để tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc này. Xin hỏi Quý cơ quan, nếu bây giờ tôi nguyện vọng xin nghỉ việc luôn thì tôi phải thực hiện báo trước với đơn vị bao nhiêu ngày. Rất mong nhận được câu trả lời của Quý cơ quan để tôi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 07/08/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống