Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
ĐỖ THU TUYỀN

Kiến nghị về việc: Tiền lương chỉnh lý của nhân viên hợp đồng bên Trung tâm Lưu trữ tỉnh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là nhân viên hợp đồng chỉnh lý tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ Tôi xin hỏi khi nào bên trung tâm giải quyết lương cho tôi Tôi bắt đầu làm từ giữa tháng 3/2019 đến cuối tháng 5/2019, trung tâm thông báo cho tôi nghỉ vì lý do không có đủ tiền để trả lương cho tôi Hiện nay tôi chỉ nhận được lương của tháng 3, còn tháng 4 và tháng 5 tôi chưa được nhận lương Tôi kính mong quý cơ quan giải quyết giúp tôi khi nào nhận được lương Tôi trân trọng cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 05/08/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống