Quách Ngọc Thu Hương

Kiến nghị về việc: BHXH bắt buộc

50x50
Nội dung kiến nghị:

cho tôi hỏi: việc ký hợp đồng kế toán làm việc tại cơ quan nhà nước (không được giao chỉ tiêu biên chế) chỉ là định biên và được ngân sách hỗ trợ tiền lương thì có thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc không ? Mong quý cơ quan sớm có câu trả lời! xin chân thành cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 01/08/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống