đạt minh vững

Kiến nghị về việc: đất đai

50x50
Nội dung kiến nghị:

nhà tôi có đăng kí làm sổ đỏ đất nông nghiệp. văn phòng đất huyện ninh phước đã đo và đã có hồ sơ trích lịch gửi cho ủy ban nhân dân huyện ninh tháng 10 năm 2018. đến bây giờ không thấy giải quyết, tôi có lên xã phước hữu hỏi lí do thì được bên xã nói chờ hồ sơ tổng hợp được 10 thì lên thẩm định rồi ra hội đồng.đến bây giờ vẫn chưa thấy thông báo gì.tôi muốn biết như vậy có đúng với luật không.và luật làm sổ đỏ như thế nào.chờ câu trả lời tôi xin chân thành cảm ơn các cấp

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 19/07/2019

Trả lời kiến nghị:

Kính gửi:  Ông Đạt Minh Vững

(Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước).     

                 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Văn bản số 2780/VPUB-KTTH ngày 12/7/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời trên chuyên mục HỎI – ĐÁP (ông Đạt Minh Vững). Câu hỏi của Ông được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến có nội dung: “Nhà tôi có đăng kí làm sổ đỏ đất nông nghiệp, Văn phòng đất huyện Ninh Phước đã đo và đã có hồ sơ trích lục gủi Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tháng 10 năm 2018. Đến bây giờ không thấy giải quyết, tôi có lên xã Phước Hữu hỏi lí do thì được bên xã nói chờ hồ sơ tổng hợp được thì lên thẩm định rồi ra hội đồng. Đến bây giờ vẫn chưa thấy thông báo gì, Tôi muốn biết như vậy có đúng với luật không và luật làm sổ đỏ như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp” 

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời Ông với nội dung như sau:

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Khoản 40 sửa đổi Điều 61 quy định thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, tại tiết a điểm 2 quy định: Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không 30 ngày. Việc cấp giấy cho trường hợp của Ông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước.

 Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời để Ông được biết và đề nghị Ông liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.


File đính kèm: Tải xuống