Lê Thị Ngọc Tuyết

Kiến nghị về việc: Lấy tiền bhxh

50x50
Nội dung kiến nghị:

E làm CTY may ở bình thuận nhưng e đăng ký bhxh ở Ninh Thuận nhưng nay e lấy chồng và chuyển hộ khẩu về nhà ck vậy cho e hỏi mình phải lấy tiền bhxh ở đâu vậy

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 29/03/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống