Phan Thị Như Hằng

Kiến nghị về việc: Xuất khẩu lao động Nhật Bản diện kỹ sư

50x50
Nội dung kiến nghị:

Em muốn hỏi về chính sách tỉnh hỗ trợ xuất khẩu lao động Nhật Bản diện kỹ sư ngành công nghệ may năm 2019. Em đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại giỏi chuyên ngành công nghệ may. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn ạ. Em xin cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 21/03/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống