Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Đào Quỳnh Dương

Kiến nghị về việc: Về tinh giãn biên chế

50x50
Nội dung kiến nghị:

"Kính gởi quý cấp lãnh đạo, quý cấp có thẩm quyền, quý vị đại diện cho công lý và quý vị đại diện cho pháp luật. Sau khi thầy Nguyễn Tiến Dũng bị tinh giản không đúng do hiệu trưởng chỉ dựa vào vài tiết dự giờ để ép giáo viên nghỉ việc và vì quá đau lòng và quá oan ức thầy Dũng đã làm đơn khiếu nại gởi đến trường đến các ban ngành của huyện Bác Ái từ năm 2017 đến nay qua năm 2019 mà vẫn chưa có giải quyết cũng như trả lời cho đúng để trả lại công bằng cho thầy Nguyễn Tiến Dũng. Gia đình chúng tôi là những người đã và đang âm thầm hi sinh phục vụ và cống hiến trong công tác giáo dục tại huyện Bác Ái Vậy kính xin quý cấp có thẩm quyền xem xét việc làm chưa đúng của thầy giáo Nguyễn Hùng hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Nguyễn Huệ huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận. Năm 2005 đến tháng 10 năm 2017(theo đơn của thầy Nguyễn Tiến Dũng và đơn đề nghị đính kèm) Gia đình chúng tôi xin được đề nghị quý cấp làm rõ tóm tắt nội dung theo đơn khiếu nại và tâm thư của thầy Nguyễn Tiến Dũng như sau: 1- Nếu thực sự tinh giản biên chế thì phải chuyển qua công việc khác nhưng tại sao không chuyển mà cho nghỉ ngay? 2- Tại sao tinh giản biên chế sớm hơn 1 năm so với nghị định chính phủ 108_2014_ND-CP đã ban hành (Năm 2015 mới có mà ngày 29/02/2016 trường đã đưa ra đề án số 24/ĐA tinh giản..) 3- Thực hiện không đúng quy trình tinh giản 108_2014_ND-CP… 4- ….“Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi” chứ đâu nói phụ nữ …..Thì chưa được tinh giản 5- Năm 2016 trở về trước ngành giáo dục đang còn thiếu giáo viên, còn hợp đồng…..đâu có dư dôi và hiện nay vẫn còn thiếu giáo viên sao cho thầy Dũng nghỉ việc trong khi thầy không hối lộ không phạm pháp….? Trân trọng kính cám ơn"

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 14/02/2019

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 435/SNV-TCBM về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 491/VPUB-KTTH ngày 31/01/2019 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống