Trần Minh Danh

Kiến nghị về việc: Chính sách hỗ trợ cho người lao động xuất cảnh ra nước ngoài

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hiện tại tôi chuẩn bị sang Nhật làm việc, đã có hợp đồng và thủ tục Visa, cho hỏi Sở LĐTBXH có chính sách hỗ trợ tiền phụ cấp cho tôi trước khi xuất cảnh không? Nếu có thì thủ tục gồm những gì?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 18/06/2018

Trả lời kiến nghị:
Ngày 18/6/2018, Sở LĐTBXH có công văn số 1334/SLĐTBXH-LĐVL về việc trả lời kiến nghị của Ông Trần Minh Danh về chế độ, chính sách khi tham gia xuất khẩu lao động./.

File đính kèm: Tải xuống